Merkl_Christine_Portrait

Merkl Christine, Architektin